logo
add image
Blog single photo

ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜಿಂದರ್ಪಾಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು,ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು

ಶನಿವಾರ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜಿಂದರ್ಪಾಲ್ ಭಾರತದ ಏಳನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಅವರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 20.69 ಮೀ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.

Top